Systemy zarządzania

Zapewniamy obsługę firm pod kątem systemów zarządzania jakością,  środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w zakresie:

  • Wdrażania systemów zarządzania jakością wg standardu       ISO 9001,
  • Wdrażania systemów zarządzania środowiskowego wg standardu ISO 14001,
  • Wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy wg standardu ISO 45001
  • Analizy firm pod kątem wdrażania ww. Systemów,
  • Prowadzenia auditów wewnętrznych na zgodność z normami serii ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • Prowadzenia szkoleń mających na celu  poprawę skuteczności wdrożonych Systemów.
  • Prowadzenia szkoleń przedwdrożeniowych