PPOŻ

Zapewniamy pełną obsługę firm z zakresu ochrony przeciwpożarowej

a w szczególności:

  • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Opracowanie instrukcji ewakuacyjnych i postępowania na wypadek pożaru,
  • Szkolenia z zakresu postępowania na wypadek Pożaru,
  • Szkolenia z zakresu sprawnego przeprowadzania Ewakuacji
  • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego