Ochrona Środowiska

Zapewniamy obsługę i pomoc związaną z prowadzeniem ewidencji odpadów w bazie BDO.Zapewniamy obsługę i pomoc związaną z prowadzeniem ewidencji emisji w bazie KOBIZE.Zapewniamy obsługę i pomoc związaną z przygotowaniem wniosków środowiskowych do urzędów..