BHP

Zapewniamy pełną obsługę firm z zakresu BHP, a w szczególności:

 • Współudział przy tworzeniu Oceny Ryzyka Zawodowego
 • Ocena Ryzyka Obciążenia Układu Mięśniowo-Szkieletowego
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
 • Analizy stanu BHP
 • Szkolenia wstępne i okresowe na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej, pracodawców, pracowników inżynieryjno-technicznych (prowadzone w formie instruktarzu ogólnego i stanowiskowego, seminarium i kursu, stacjonarnie i zdalnie).
 • Szkolenia dedykowane w oparciu o wytyczne zleceniobiorcy
 • Opracowywanie Instrukcji Stanowiskowych BHP
 • Pomoc przy tworzeniu ergonomicznych stanowisk pracy
 • Pomoc przy dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań
 • Pomoc przy tworzeniu różnego rodzaju wykazów wynikających z przepisów BHP
 • Doradztwo i współudział w zakresie pomiarów środowiskowych (hałas, oświetlenie, zapylenie…).
 • Doradztwo w zakresie wdrażania i przestrzegania przepisów bhp i Prawa Pracy.
 • Opracowywanie procedur bezpieczeństwa
 • Opracowywanie dokumentacji BHP niezbędnej w firmie
 • Opracowywanie regulaminów wynikających z obowiązków Kodeksu Pracy (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin przydziału środków ochrony osobistej, Regulamin ….)